ONS ERFGOED

De naam ‘Olivedale’ is een beetje een misleidende benaming. Het heeft weinig of zelfs niets te maken met de gecultiveerde mediterrane vrucht, maar verwijst naar het inheemse Olievenhout, of de wilde Olijfboom, die nog steeds voorkomt in de regio rond Swellendam. Olivedale is een landelijke gebied binnen Buffeljagsrivier, wat op zijn beurt een deelgemeente is van Swellendam.

Van op een afstand zag het eruit als een gewone gebroken steen. Maar toen de boerderijmanager, Adrian Sutton, dichterbij kwam, realiseerde hij zich dat het stuk rots omringd door ronde keien van verschillende grootte, niet per ongeluk zo werd gevormd. Het symmetrische stuk steen vormde een soort bijl-kop die als handgereedschap kon gebruikt worden. De steen werd later geïdentificeerd door deskundigen als ‘handbijl’, gemaakt tijdens de eerste steentijd, tussen ongeveer 400.000 tot 1 000 000 voor Christus. Deze voorwerpen zijn vaak te vinden in de duizenden jaren oude beddingen, tussen de door de rivier afgeronde keien. Ze komen vooral voor, op wat we nu ‘hogere’ plaatsen noemen, daar de rivier zich met de tijd dieper heeft ingesneden in de vallei.

En zo werd er een brug gevormd tussen het oude en het nieuwe; het bewijs van samenhorigheid, van het eeuwige; een verband tussen het verleden en het heden; een link die tijd en ruimte beslaat. Want op deze mooie plaats is het hart van het ‘Olivedale wijngaard project’ gevestigd – de kelder. En, in de omliggende 22 hectare, van sterk verschillende maagdelijke bodemsoorten, groeien de wijnstokken om hun godendrank te leveren aan het innerlijke van de mens. Wie weet welke minuscule sporen er nog zijn achtergelaten door die oude volkeren in hun omzwervingen en hun levenswijze en de duizenden bewoners ver voor en na hen? Die sporen, hoe microscopisch ook, zijn allemaal geabsorbeerd in de aarde die de wijnstokken thans voedt.

De huidige inwoners van de Regio Overberg in de Westkaap hebben nog steeds sterke banden met het kleurrijk, baanbrekend en enigszins uitdagend verleden en Olivedale Vineyards is een passend eerbetoon aan die gedachte. Nadat de Nederlanders in het midden van de 17e eeuw een nederzetting oprichtten in Kaapstad om zich te bevoorraden op weg naar het verre Oosten, bracht de handel met de inheemse Khoikhoi hen ook verder oostwaarts over het Hottentots-Hollandgebergte. Ongeveer een 100 jaar later werd het gebied uitgeroepen tot ‘magistrale wijk’, genaamd Swellendam, de derde oudste stad van Zuid-Afrika. Vijftig jaar later kwamen de lokale kolonisten in opstand tegen het slecht functionerende bestuur van de VOC (Verenigde Oost-Indische Company) en riepen ze een onafhankelijke Republiek uit. Deze was echter geen lang leven beschoren, de onafhankelijkheid werd ongeveer 90 dagen later door de Britten, tijdens de bezetting van de Kaapkolonie, in de kiem gesmoord.

Olivedale Vineyards’ link met het maken van wijn gaat nog verder terug. Zuid-Afrika kan terecht zijn plaats innemen bij ’s werelds beste en oudste wijnproducenten. Zij maken al wijn sinds 1659 nadat wijnstokken werden ingevoerd vanuit Frankrijk in 1655. Vanaf dat jaar kende Zuid-Afrika dezelfde evolutie als alle traditionele “oude” wijnproducenten. Vandaag de dag kunnen de beste wijnen van Zuid-Afrika zich meten met de beste van de “oude” wijn-producerende landen. Al die ervaring, plus een aantal revolutionaire ecologische ideeën, worden hier samengebracht, om bij te dragen aan het unieke, bij het creëren van Olivedale zijn wijnen.

Swellendam Erfgoed

… Elke seconde in de aanvangsperiode werd gewijd aan luisteren, voelen en proeven, … aan wat elke druif ons wist te vertellen…